ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów

2004-07-12 do 2004-07-12 // Oglądano: 1773 // Wstecz
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
 2004.07.12
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
n a: dowóz uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2004/2005
Pożądany termin wykonywania usług 2005.06.30
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy lub BS 
Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2004-VIII-30 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-VIII-30 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad (II piętro)
dnia  2004-VIII-30 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 18
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł