ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche - Wykonanie zabezpieczenia narzutami siatkowo-kamiennymi drogi gminnej "Do Marcioska"

2011-06-06 do 2011-06-21 // Oglądano: 2225 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie zabezpieczenia narzutami siatkowo-kamiennymi drogi gminnej "Do Marcioska" w miejscowości Ciche

Znak sprawy: RB.271.26

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 26/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 144216 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06/06/2011

Termin składania ofert: do 21/06/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21/06/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:38Pobrano: 699 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:51Pobrano: 869 // 0.52 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:53Pobrano: 759 // 0.05 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:55Pobrano: 765 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:57Pobrano: 758 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:59Pobrano: 764 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:00Pobrano: 757 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:02Pobrano: 775 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:04Pobrano: 772 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:06Pobrano: 759 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:12Pobrano: 762 // 0.20 MB
pdfZal_09_Przedmiar_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:14Pobrano: 928 // 0.04 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-06-22 08:20:37Pobrano: 801 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-07-13 08:55:15Pobrano: 637 // 0.13 MB