ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ciche - Wykonanie zabezpieczenia narzutami siatkowo-kamiennymi drogi gminnej "Do Marcioska"

2011-06-06 do 2011-06-21 // Oglądano: 2066 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie zabezpieczenia narzutami siatkowo-kamiennymi drogi gminnej "Do Marcioska" w miejscowości Ciche

Znak sprawy: RB.271.26

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 26/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 144216 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06/06/2011

Termin składania ofert: do 21/06/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21/06/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:38Pobrano: 650 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:51Pobrano: 824 // 0.52 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:53Pobrano: 715 // 0.05 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:55Pobrano: 722 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:57Pobrano: 713 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:04:59Pobrano: 715 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:00Pobrano: 715 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:02Pobrano: 735 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:04Pobrano: 728 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:06Pobrano: 716 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:12Pobrano: 718 // 0.20 MB
pdfZal_09_Przedmiar_2011-26
Dodano: 2011-06-06 11:05:14Pobrano: 871 // 0.04 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-06-22 08:20:37Pobrano: 751 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-07-13 08:55:15Pobrano: 593 // 0.13 MB