ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje

2011-06-01 do 2011-06-07 // Oglądano: 1966 // Wstecz
Ostatnia Zwyczajna Sesja Rady Gminy miała miejsce w piątek, 29 kwietnia. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy - decydowali o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności.

Była więc informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami oraz interpelacje radnych. Poza stałymi punktami posiedzenia nie mogło zabraknąć miejsca na podjęcie kilku ważnych uchwał, w tym dotyczących:

·       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2011-2022

·       w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze

·       w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13”

·       w sprawie zmiany uchwały Nr XL/403/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

Pełna treść uchwał oraz wiele innych spraw związanych z działalnością gminy można znaleźć na stronie gminnej: www.czarny-dunajec.pl. Zapraszamy do lektury. Kolejną sesję Rady Gmniy zaplanowano na 31 maja.


Wacław Sajdak