ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

REMONT OSRODKÓW ZDROWIA W CZARNYM DUNAJCU I RATUŁOWIE

2004-07-18 do 2004-07-18 // Oglądano: 1864 // Wstecz
REMONT OSRODKÓW ZDROWIA W CZARNYM DUNAJCU I RATUŁOWIE
 2004.07.18
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a: Wykonanie remontu Ośrodków Zdrowia
w Czarnym Dunajcu oraz Ratułowie
Pożądany termin wykonania robót 2004.10.30
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  3-VIII-2004 (wtorek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  3-VIII-2004 (wtorek) o godz. 12oo 
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 18
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł