ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Cz. Dunajec, Wróblówka - Wykonanie odbudowy dróg gminnych "Brzyskowa" w Cz. Dunajcu i "Na Potok" we Wróblówce uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

2011-05-24 do 2011-06-09 // Oglądano: 2517 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie odbudowy dróg gminnych "Brzyskowa" w Czarnym Dunajcu o nawierzchni żwirowej oraz "Na Potok" we Wróblówce o nawierzchni bitumicznej uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

Znak sprawy: RB.271.25

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 25/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 145793 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24/05/2011

Termin składania ofert: do 09/06/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 09/06/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:30Pobrano: 660 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:45Pobrano: 765 // 0.54 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:47Pobrano: 738 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:49Pobrano: 752 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:51Pobrano: 765 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:53Pobrano: 747 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:55Pobrano: 753 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:56Pobrano: 742 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:38:58Pobrano: 743 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:39:00Pobrano: 758 // 0.04 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:39:09Pobrano: 792 // 0.20 MB
zipZal_09_Przedmiar_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:39:11Pobrano: 822 // 0.06 MB
zipZal_10_Przekroje_2011-25
Dodano: 2011-05-24 09:39:14Pobrano: 820 // 0.10 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-06-16 09:28:59Pobrano: 703 // 0.15 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-07-04 10:21:56Pobrano: 667 // 0.13 MB