ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Drogi gminne - Wykonanie nawierzchni bitumicznych

2011-05-23 do 2011-06-08 // Oglądano: 2687 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

Znak sprawy: RB.271.24

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 24/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 145237 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23/05/2011

Termin składania ofert: do 08/06/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 08/06/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

docZal_01_Formularz ofertowy_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:04:43Pobrano: 767 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:04:45Pobrano: 737 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-23
Dodano: 2011-05-23 14:04:46Pobrano: 733 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-23
Dodano: 2011-05-23 14:04:48Pobrano: 745 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:04:49Pobrano: 747 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:04:51Pobrano: 742 // 0.04 MB
docZal_07_Wykaz-osob_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:04:52Pobrano: 733 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:04:54Pobrano: 752 // 0.03 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:05:00Pobrano: 720 // 0.20 MB
zipZal_09_Przedmiar_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:05:14Pobrano: 828 // 0.52 MB
pdfOgloszenie_2011-24
Dodano: 2011-05-23 14:06:29Pobrano: 664 // 0.27 MB
pdfSIWZ_2011-24.pdf
Dodano: 2011-05-23 14:47:52Pobrano: 743 // 0.54 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_ofert
Dodano: 2011-06-08 15:17:36Pobrano: 844 // 0.25 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umów
Dodano: 2011-07-04 09:55:03Pobrano: 637 // 0.14 MB