ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Czarny Dunajec - Gimnazjum - Dostawa i montaż dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym

2011-05-16 do 2011-05-31 // Oglądano: 2729 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym wraz z robotami uzupełniającymi w budynku Gimnazjum przy ul. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu

Znak sprawy: RB.271.22

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 22/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 138237 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16/05/2011

Termin składania ofert: do 31/05/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 31/05/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:44:37Pobrano: 723 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:44:54Pobrano: 883 // 0.53 MB
docZal_1_Formularz ofertowy_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:44:57Pobrano: 777 // 0.05 MB
docZal_2_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:44:59Pobrano: 743 // 0.04 MB
docZal_3_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:01Pobrano: 752 // 0.04 MB
docZal_4_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:03Pobrano: 777 // 0.04 MB
docZal_5_Wykaz-robot_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:04Pobrano: 784 // 0.04 MB
docZal_6_Wykaz-osob_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:06Pobrano: 753 // 0.04 MB
docZal_6-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:08Pobrano: 775 // 0.03 MB
pdfZal_7_Projekt_umowy_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:13Pobrano: 828 // 0.20 MB
pdfZal_8_Przedmiar_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:45:14Pobrano: 901 // 0.04 MB
zipZal_9_Dokumentacja_projektowa+STWiOR_2011-22
Dodano: 2011-05-16 10:47:52Pobrano: 893 // 5.59 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-06-02 07:51:41Pobrano: 845 // 0.24 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-06-28 08:07:52Pobrano: 631 // 0.13 MB