ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA WĘGLA I KOKSU

2004-07-19 do 2004-07-19 // Oglądano: 2053 // Wstecz
DOSTAWA WĘGLA I KOKSU
 2004.07.19
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a
dostawę węgla i koksu na sezon grzewczy 2004/2005
do obiektów, w których jako administrator występuje
Urząd Gminy Czarny Dunajec
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  9-VIII-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  9-VIII-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi 20 zł