ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - FOGR - Wykonanie remontów dróg rolniczych o nawierzchni żwirowej

2011-05-12 do 2011-05-27 // Oglądano: 2599 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontów dróg rolniczych o nawierzchni żwirowej na terenie gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.16

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 16/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 135807 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 12/05/2011

Termin składania ofert: do 27/05/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 27/05/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:28Pobrano: 677 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:47Pobrano: 946 // 0.53 MB
docZal_01_Formularz ofertowy_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:50Pobrano: 898 // 0.06 MB
docZal_02_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:52Pobrano: 872 // 0.04 MB
docZal_03_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:55Pobrano: 871 // 0.04 MB
docZal_04_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:57Pobrano: 883 // 0.04 MB
docZal_05_Wykaz-robot_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:13:59Pobrano: 890 // 0.04 MB
docZal_06_Wykaz_narzedzi_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:14:00Pobrano: 884 // 0.04 MB
docZal_07-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:14:02Pobrano: 889 // 0.03 MB
pdfZal_08_Projekt_umowy_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:14:08Pobrano: 893 // 0.19 MB
zipZal_09_Przedmiar_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:14:14Pobrano: 995 // 0.24 MB
zipZal_10_Przekroje_2011-16
Dodano: 2011-05-12 11:14:22Pobrano: 945 // 0.32 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogloszenia_2011-16.pdf
Dodano: 2011-05-13 08:53:23Pobrano: 840 // 0.22 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_ofert
Dodano: 2011-05-30 12:19:22Pobrano: 728 // 0.26 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umów
Dodano: 2011-06-15 14:03:02Pobrano: 657 // 0.14 MB