ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Wykonanie awaryjnego remontu podpór mostu "Borowego" na potoku Czarny Dunajec

2011-05-05 do 2011-05-23 // Oglądano: 2242 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie awaryjnego remontu podpór mostu "Borowego" na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Chochołów - km potoku 228+370

Znak sprawy: RB.271.20

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 20/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 129591 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05/05/2011

Termin składania ofert: do 23/05/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23/05/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:04Pobrano: 670 // 0.26 MB
pdfSIWZ_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:19Pobrano: 818 // 0.53 MB
docZal_1_Formularz ofertowy_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:21Pobrano: 782 // 0.05 MB
docZal_2_Oswiadczenie_o_spelnienieniu_warunkow_udzialu_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:23Pobrano: 790 // 0.04 MB
docZal_3_Oswiadczenie_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1i2_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:25Pobrano: 784 // 0.04 MB
docZal_4_Oswiadczenie_osob_fizycznych_o_ braku_pods_do_wyklucz_art24_ust1_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:27Pobrano: 754 // 0.04 MB
docZal_5_Wykaz-robot_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:29Pobrano: 776 // 0.04 MB
docZal_6_Wykaz-osob_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:31Pobrano: 783 // 0.04 MB
docZal_6-1_Oswiadczenie-wymagane-uprawnienia_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:33Pobrano: 805 // 0.03 MB
pdfZal_7_Projekt_umowy_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:40Pobrano: 783 // 0.20 MB
pdfZal_8_Przedmiar_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:10:42Pobrano: 975 // 0.04 MB
zipZal_9_Dokumentacja_projektowa_2011-20
Dodano: 2011-05-05 10:15:08Pobrano: 925 // 8.53 MB
pdf01_Odp_na_zapytania_2011-20
Dodano: 2011-05-13 11:27:09Pobrano: 689 // 0.33 MB
pdfOgloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2011-20
Dodano: 2011-05-13 11:27:12Pobrano: 668 // 0.15 MB
pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-05-23 13:39:59Pobrano: 678 // 0.15 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-06-07 09:08:22Pobrano: 628 // 0.13 MB