ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

BUDOWA WODOCIĄGU NA OSIEDLU ROMSKIM W CZARNYM DUNAJCU - ETAP II

2004-08-02 do 2004-08-02 // Oglądano: 2220 // Wstecz
BUDOWA WODOCIĄGU NA OSIEDLU ROMSKIM W CZARNYM DUNAJCU - ETAP II
 2004.08.02
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a wykonanie sieci wodociągowej na osiedlu romskim
w Czarnym Dunajcu – etap II
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  18-VIII-2004 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  18-VIII-2004 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł