ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2011-02-04 do 2011-03-04 // Oglądano: 1581 // Wstecz
WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC

ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:


1) Konkurs nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań Gminy Czarny Dunajec w 2011r. w zakresie kultury pod nazwą

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego",

 

2) Konkurs nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją

zadań Gminy Czarny Dunajec w 2011r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod

nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu",

 

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące

składania ofert na poszczególne zadania oraz wzory druków związanych z realizacją zadania publicznego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarny Dunajec

 

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w następujących miejscach

i terminach:

 

Oferty dotyczące Konkursów nr 1/2011, 2/2011,- w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 14, 34-470 Czarny Dunajec, do dnia 4 marca 2011 r., do godz. 15.00;

 

Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec tel. 18 26 571 79

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec  lub data stempla pocztowego.

Druk oferty, wzór umowy oraz inne druki związane z otwartymi konkursami ofert w trybie pożytku publicznego można otrzymać w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub pobrać ze strony internetowej:

http://www.czarny-dunajec.pl/306/rok_2011

Lub

http://ckip.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=47&Itemid=20