ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERWIENNEM

2004-08-16 do 2004-08-16 // Oglądano: 1728 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec

o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y

n a: Rozbudowę i przebudowę istniejącej Szkoły Podstawowej w Czerwiennem na Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci niepełnosprawnych i Ośrodek Szkolno Rehabilitacyjny

– stan surowy otwarty

Pożądany termin wykonania robót 2005.07.30

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000 zł.

Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy 

lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018

Termin wniesienia wadium : 2004-X-04 (poniedziałek) do godz. 11oo

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy

do dnia  2004-X-04 (poniedziałek) o godz. 11oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)

dnia  2004-X-04 (poniedziałek) o godz. 12oo

Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł

w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28

Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł