ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie

2008-01-09 do 2008-01-09 // Oglądano: 1716 // Wstecz
SPRAWOZDANIE 

Działając na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych oraz §4 Zarządzenia 65/2003 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie zasad i zakresu kontroli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec w  2007 roku przeprowadzono 5% kontrolę wydatków oraz kontrole 3-letnie na podstawie upoważnień Wójta Gminy do przeprowadzenia w/w kontroli w następujących jednostkach:

Urząd Gminy- kontrola 5% wydatków z 2006 roku

- Referat Budownictwa - termin złożenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych upływa z dniem 30.04.2008r. 
- Referat Finansowy - brak zaleceń pokontrolnych
Przeprowadzono kontrolę doraźną w kasie Urzędu Gminy- brak zaleceń pokontrolnych.
Samodzielny Gminny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarnym Dunajcu - kontrola 5 % wydatków z 2006r.  - brak zaleceń pokontrolnych. 
Gminna Biblioteka Publiczna - kontrola 5% wydatków z 2006r. - sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożone w terminie. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- kontrola 5% wydatków z 2006r. - termin złożenia sprawozdania upływa z dniem 30.05.2008r. 
Gimnazjum w Załucznem - kontrola 5% wydatków z 2006r. - brak sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych. Termin złożenia sprawozdania upłynął dnia 31.10.2007r.
Szkoła Podstawowa w Podszklu- kontrola 5% wydatków  z 2006r.  - sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożono po terminie.
Szkoła Podstawowa w Odrowążu - kontrola 5% wydatków z 2006r.- brak zaleceń pokontrolnych.
Szkoła Podstawowa w Piekielniku- kontrola 5% wydatków z 2006r. - sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożono w terminie.
Gimnazjum w Piekielniku - kontrola 5% wydatków z 2006r. - sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożono w terminie. 
Gimnazjum w Czarnym Dunajcu - kontrola 3-letnia -sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożono w terminie. 
Szkoła Podstawowa w Czerwiennem - kontrola 5% wydatków z 2006r. - Termin złożenia sprawozdania upływa z dniem 30.05.2008r.
Szkoła Podstawowa w Chochołowie - kontrola 5% wydatków z 2006r. oraz kontrola 3-letnia -  Termin złożenia sprawozdania upływa z dniem 30.04.2008r. 
Szkoła Podstawowa w Pieniążkowcach oraz Filia w Dziale- kontrola 5% wydatków z 2006r. oraz kontrola 3- letnia- sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożono po terminie.
Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu- kontrola 5% wydatków  z 2006r.- Termin złożenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych upływa z dniem 30.05.2008r. 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem- kontrola 5% wydatków z 2006r. oraz kontrola 3 - letnia - termin złożenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych upływa z dniem 31.05.2008r.
Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu oraz Filia we Wróblówce - kontrola 3-letnia -  sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożone w terminie.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- kontrola 5% wydatków z 2006r., termin złożenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych upływa z dniem 31.05.2008r.
Szkoła Podstawowa w Ratułowie - kontrola 5% wydatków z 2006r. - sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych złożone w terminie.  

W planie kontroli na 2007 rok zostało zaplanowane 20 kontroli ( w tym: 13-kontroli 5% wydatków, 7- kontroli 3-letnich). Dodatkowo w 2007 roku przeprowadzono 1 kontrolę doraźną.
Wszystkie kontrole wynikające z planu kontroli na 2007r. zostały przeprowadzone.