ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2021

2020-07-21 do 2020-08-27 // Oglądano: 176 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2021
 
Znak sprawy: RB.271.24.2020

Ogłoszenie zostało przesłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.07.2020 r.

Termin składania ofert do dnia 27.08.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 27.08.2020 o godz. 14.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

Uwagi:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu narzędzi:  miniPortal UZP, skrzynka ePUAP

Identyfikator postępowania:

c8f045cf-c058-4ec0-a5f8-2ab1c972213d

Klucz publiczny do pobrania pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=c8f045cf-c058-4ec0-a5f8-2ab1c972213d

pdfSIWZ_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:35Pobrano: 38 // 17.05 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:36Pobrano: 24 // 0.20 MB
zipZalacznik_02_JEDZ_(ESPD)_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:37Pobrano: 19 // 0.08 MB
pdfZalacznik_03_Wzor_umowy_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:38Pobrano: 22 // 0.79 MB
docZalacznik_04_Wykaz-uslug_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:38Pobrano: 20 // 0.12 MB
docZalacznik_05_Wykaz_narzędzi_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:39Pobrano: 16 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:40Pobrano: 16 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:40Pobrano: 17 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:41Pobrano: 18 // 0.13 MB
pdfZalacznik_09_Opis_przedmiotu_zamowienia_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:42Pobrano: 21 // 0.71 MB
docZalacznik_10_Numer_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:42Pobrano: 20 // 0.12 MB
zipZalacznik_11_Klucz_publiczny_2020-24
Dodano: 2020-07-21 09:27:43Pobrano: 18 // 0.00 MB
pdfOgloszenie_o_zamowieniu_w_DzUUE
Dodano: 2020-07-21 09:36:57Pobrano: 21 // 0.12 MB