ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Remont drogi gminnej "Do Dzianisza" w miejscowości Chochołów (w km 0+000 - 0+993)

2020-06-26 do 2020-07-14 // Oglądano: 269 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej "Do Dzianisza" w miejscowości Chochołów (w km 0+000 - 0+993)
 
Znak sprawy: RB.271.20.2020

Ogłoszenie nr 555114-N-2020 z dnia 26-06-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540121017-N-2020 z dnia 07-07-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Nowy termin składania ofert: do dnia 14-07-2020 do godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 14-07-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_BZP_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:51Pobrano: 37 // 0.58 MB
pdfSIWZ_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:53Pobrano: 58 // 14.15 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:54Pobrano: 29 // 0.17 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:55Pobrano: 23 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:55Pobrano: 22 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:56Pobrano: 26 // 0.65 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:57Pobrano: 27 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:57Pobrano: 24 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:58Pobrano: 23 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:59Pobrano: 23 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:32:59Pobrano: 22 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:33:00Pobrano: 22 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:33:01Pobrano: 67 // 0.10 MB
pdfZalacznik_12_SST_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:33:02Pobrano: 35 // 1.41 MB
xlsZalacznik_13_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2020-20
Dodano: 2020-06-26 09:33:03Pobrano: 25 // 0.04 MB
zipProjekt stałej organizacji ruchu
Dodano: 2020-06-26 11:21:57Pobrano: 29 // 4.02 MB
xlsZalacznik_13_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2020-20_zaktualizowany
Dodano: 2020-07-02 14:21:53Pobrano: 18 // 0.04 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 06.07.2020
Dodano: 2020-07-06 13:09:59Pobrano: 32 // 2.12 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2020-20-aktualizacja
Dodano: 2020-07-06 13:16:54Pobrano: 10 // 0.65 MB
pdfZmiana treści SIWZ (termin realizacji, termin składania ofert) - z dnia 07.07.2020r.
Dodano: 2020-07-07 11:37:38Pobrano: 20 // 0.43 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 07.07.2020
Dodano: 2020-07-07 11:38:12Pobrano: 16 // 0.19 MB