ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Czarny Dunajec raportu o stanie gminy za 2019 rok i zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem.

2020-06-15 do 2020-06-30 // Oglądano: 84 // Wstecz
Informuję, iż podczas sesji Rady Gminy Czarny Dunajec, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w sali obrad Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2A, będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28aa. ust. 4-9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na którym zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do 29 czerwca 2020 r.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 czerwca /poniedziałek/ 2020 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 – dziennik podawczy /parter/ w godzinach pracy Urzędu.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Biurze Rady – pokój nr 42 –II piętro, oraz na stronie internetowej gminy.

 

Czarny Dunajec, dnia 10 czerwca 2020r.

 Przewodniczący Rady Gminy

 Tadeusz Czepiel


pdfZgłoszenie do debaty nad raportem gminy
Dodano: 2020-06-15 10:49:25Pobrano: 19 // 0.19 MB
pdfRaport o stanie gminy 2019-
Dodano: 2020-06-15 10:49:25Pobrano: 32 // 1.01 MB