ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. z dnia 19 maja 2020 r.

2020-05-19 do 2020-05-31 // Oglądano: 316 // Wstecz
Informacja o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy  w związku ze stanem epidemii  spowodowanej  przez koronawirusa SARS-CoV-2. z dnia 19 maja 2020 r.Wójt Gminy Czarny informuje, że w Urzędzie Gminy stosowane są w dalszym ciągu istotne ograniczenia dotyczące załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec. Zmiany spowodowane są ogłoszeniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Urząd Gminy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, zapewniając bieżącą realizację zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności dotyczy to spraw:

1)rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) świadczenia usług komunalnych;

4)ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

 

Jednakże do niezbędnego minimum ograniczona jest bezpośrednia obsługa mieszkańców i innych zainteresowanych w Urzędzie. Bezpośrednio załatwiane są sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu ! Potwierdzane będą również profile zaufane, ze względu na ich znaczenie dla zdalnego załatwiania spraw.

Również Kasa Urzędu pozostaje nieczynna, dlatego wpłat wszelkich należności należy dokonywać przelewem na konto Urzędu nr 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001!

Aby dostać się do Urzędu w wyżej wymienionych sprawach pilnych, należy korzystać z dzwonka przy drzwiach budynku od strony parkingu.Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia się
na konkretny termin, godzinę.

W momencie wejścia do Urzędu bezwzględnie wymagane jest zastosowanie maski ochronnej na usta
i nos !

Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy załatwienia spraw, w szczególności poprzez platformę ePUAP, z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap). Potwierdzenie profilu można uzyskać w naszym Urzędzie, jak również w bankach, urzędach skarbowych, w innych urzędach gmin (wcześniej należy sprawdzić ewentualne ograniczenia w tym zakresie). Kontakt z Urzędem Gminy w tej sprawie – tel. 18 26135 40. Poprzez ePUAP możliwe jest złożenie wniosków i podań w większości spraw załatwianych przez Gminę oraz wielu innych instytucji.

Wszelkie pisma i dokumenty można w dalszym ciągu kierować do Urzędu pocztą tradycyjną. Formularze wniosków i innych druków dostępne są na stronie internetowej Gminy, w zakładce z lewej strony „Załatwianie spraw - druki do pobrania”.

W sprawach nie mających charakteru postepowania administracyjnego, podatkowego istnieje możliwość korzystania ze zwykłej poczty mailowej.

Zachęcam również do korzystania z platformy podatkowej ebom, znajdującej się na stronie internetowej Urzędu (https://ebom.czarny-dunajec.pl).

Przypominam o rządowej stronie internetowej, na której znajdziecie państwo najważniejsze informacje na temat koronawirusa: https://www.gov.pl/web/koronawirus