ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Komunikat Wójta Gminy Czarny Dunajec w sprawie funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarny Dunajec od dnia 6 maja 2020r.

2020-05-05 do 2020-05-19 // Oglądano: 175 // Wstecz
Komunikat Wójta Gminy Czarny Dunajec  w sprawie funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych  w Gminie Czarny Dunajec od dnia 6 maja 2020r.Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 780), Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż od 6 maja 2020r. Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w: Cichem nr 2, Cichem nr 3, Czerwiennem nr 1, Piekielniku zostaną ponownie uruchomione, zapewniając dzieciom niezbędną opiekę, ze względu na pracę rodziców.

Ponadto z uzyskanych informacji wynika, że na terenie Gminy Czarny Dunajec
od 6 maja 2020r. zostaną uruchomione:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Cichem;

- Niepubliczne Prywatne Integracyjne „Bajkowe Przedszkole”.

Od 11 maja 2020r. zostanie ponownie uruchomione Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2 w Starem Bystrem.

Powyższa decyzja została podjęta w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Czarny Dunajec oraz po konsultacjach z rodzicami, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych Mieszkańców naszej gminy.

O kolejnych decyzjach w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych będziemy Państwa informować na bieżąco.