ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

2004-09-06 do 2004-09-06 // Oglądano: 2425 // Wstecz
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
 2004.09.06
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y n a
dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2004/2005
do obiektów, w których jako inwestor występuje
Urząd Gminy Czarny Dunajec
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy 
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 25-X-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  25-X-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  25-X-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi 20 zł