ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Analiza hydrogeologiczna Gminy Czarny Dunajec

2020-05-04 do 2020-05-19 // Oglądano: 418 // Wstecz
Analiza hydrogeologiczna Gminy Czarny DunajecW związku z zainteresowaniem mieszkańców budowa prywatnych ujęć wody – studni, pragnę Państwa poinformować, iż Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu jest w posiadaniu opracowania „Analiza hydrogeologiczna dla gminy Czarny Dunajec” sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie.

Głównymi zadaniami przedmiotowej analizy są m.in.:

- rejonizacja hydrogeologiczna obszaru gminy,

- ocena warunków hydrogeologicznych na terenie gminy,

- bilans istniejących zasobów wody.

Analiza stanowi informację o możliwościach wykonania indywidualnych ujęć studziennych służących do pokrycia własnych potrzeb zaopatrzenia w wodę. Jednym z elementów analizy jest przedstawienie głębokości występowania poziomu wodonośnego na terenie każdego sołectwa.

Dodatkowe ułatwienie może stanowić mapa hydrogeologiczna ze wskazaniem głębokości występowania zwierciadła wody PPW.