ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacja o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. z dnia 14 kwietnia 2020 r.

2020-04-14 do 2020-04-26 // Oglądano: 376 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny informuje, że w Urzędzie Gminy zastosowane są istotne ograniczenia dotyczące załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec. Zmiany spowodowane są ogłoszeniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Urząd Gminy pracuje w dalszym ciągu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,

Jednakże wyłączona jest bezpośrednia obsługa mieszkańców i innych zainteresowanych w Urzędzie – za wyjątkiem spraw pilnych, nie cierpiące zwłoki i wymagających bezpośredniego kontaktu ! W szczególności dotyczy to wydawania aktów zgonu oraz wydawania dowodów osobistych. W dalszym ciągu potwierdzane będą również profile zaufane, ze względu na ich znaczenie dla  zdalnego załatwiania spraw.

Również Kasa Urzędu jest nieczynna, dlatego wpłat wszelkich należności należy dokonywać przelewem na konto Urzędu nr 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001!

Aby dostać się do Urzędu w wyżej wymienionych sprawach pilnych, należy korzystać z dzwonka przy drzwiach budynku od strony parkingu. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia się na konkretny termin, godzinę.

W momencie wejścia do Urzędu bezwzględnie wymagane jest zastosowanie maski ochronnej na usta i nos !

Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy załatwienia spraw, w szczególności poprzez platformę ePUAP, z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego (https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap). Potwierdzenie profilu można uzyskać w naszym Urzędzie, jak również w bankach, urzędach skarbowych, w innych urzędach gmin (wcześniej należy sprawdzić ewentualne ograniczenia w tym zakresie). Kontakt z Urzędem Gminy w tej sprawie – tel. 18 26 135 40. Poprzez ePUAP możliwe jest złożenie wniosków i podań w większości spraw załatwianych przez Gminę oraz wielu innych instytucji.

Wszelkie pisma i dokumenty można w dalszym ciągu kierować do Urzędu pocztą tradycyjną. Formularze wniosków i innych druków dostępne są na stronie internetowej Gminy, w zakładce z lewej strony „Załatwianie spraw - druki do pobrania”.

W sprawach nie mających charakteru postepowania administracyjnego, podatkowego istnieje możliwość korzystania ze zwykłej poczty mailowej.  

Zachęcam również do korzystania z platformy podatkowej ebom, znajdującej się na stronie internetowej Urzędu (https://ebom.czarny-dunajec.pl).

Przypominam o rządowej stronie internetowej, na której znajdziecie państwo najważniejsze informacje na temat koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus