ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o obwodach

2020-04-10 // Oglądano: 133 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Czarny Dunajec podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, Kamieniec Górny, Kolejowa od skrzyżowania z ul. Kantora i Józefa Piłsudskiego do mostu na potoku Czarny Dunajec, Ogrodowa, Parkowa, Rynek, Sienkiewicza

Remiza OSP, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec

2

Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Kmietowicza, Ojca Świętego Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego do granicy z sołectwem Podczerwone, Targowa

Liceum Ogólnokształcące, ul. Kmietowicza 2, 34-470 Czarny Dunajec

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


3

Sołectwo Czarny Dunajec (część): ul. Ojca Świętego Jana Pawła II od granicy z sołectwem Wróblówka do skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego, Tetmajera, Kantora, Kamieniec Dolny, Kolejowa od mostu na potoku Czarny Dunajec do granicy z sołectwem Wróblówka, Bugaj, Nadwodna

Gminny Zespół Oświatowy "Dworek", ul. Kolejowa 14, 34-470 Czarny Dunajec

4

Sołectwo Wróblówka

Remiza OSP, Wróblówka 40a, 34-470 Czarny Dunajec

5

Sołectwo Pieniążkowice

Szkoła Podstawowa, Pieniążkowice 142, 34-408 Odrowąż

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


6

Sołectwo Dział

Szkoła Podstawowa, Dział 9, 34-408 Odrowąż

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


7

Sołectwo Odrowąż

Szkoła Podstawowa, Odrowąż 41, 34-408 Odrowąż

8

Sołectwo Załuczne

Szkoła Podstawowa, Załuczne 84A, 34-408 Odrowąż

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


9

Sołectwo Podszkle

Szkoła Podstawowa, Podszkle 47, 34-472 Piekielnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


10

Sołectwo Piekielnik (część): od nr 1 do nr 205

Ośrodek Zdrowia, Piekielnik 129c, 34-472 Piekielnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


11

Sołectwo Piekielnik (część): od nr 206 do końca

Szkoła Podstawowa, Piekielnik 202, 34-472 Piekielnik

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


12

Sołectwo Podczerwone

Remiza OSP, Podczerwone 112, 34-470 Czarny Dunajec

13

Sołectwo Koniówka

Remiza OSP, Koniówka 215c, 34-470 Czarny Dunajec

14

Sołectwo Chochołów

Szkoła Podstawowa, Chochołów 184B, 34-513 Chochołów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


15

Sołectwo Ciche (część): od nr 1 do nr 194

Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche 152, 34-407 Ciche

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


16

Sołectwo Ciche (część): od nr 195 do nr 449

Remiza OSP (Ciche Środkowe), Ciche 343B, 34-407 Ciche

17

Sołectwo Ciche (część): od nr 450 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche 611A, 34-407 Ciche

18

Sołectwo Ratułów (część): od nr 1 do nr 173

Remiza OSP (Ratułów dolny), Ratułów 110c, 34-407 Ciche

19

Sołectwo Ratułów (część): od nr 174 do końca

Remiza OSP (Ratułów górny), Ratułów 252a, 34-407 Ciche

20

Sołectwo Czerwienne (część): od nr 1 do nr 170

Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne 89, 34-407 Ciche

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


21

Sołectwo Czerwienne (część): od nr 171 do końca

Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne 245, 34-407 Ciche

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


22

Sołectwo Stare Bystre (część): od nr 1 do nr 229

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 124, 34-407 Ciche

23

Sołectwo Stare Bystre (cześć): od nr 230 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy wgospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy wgospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czarny Dunajec najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 

Marcin RATUŁOWSKI