ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Wykonanie strefy rekreacyjno-edukacyjnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE

2020-04-03 do 2020-04-24 // Oglądano: 623 // Wstecz

Mikroprojekt pt. ”Po śladach dziedzictwa kulturowego regionu transgranicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie w miejscowości Chochołów strefy rekreacyjno-edukacyjnej wyposażonej w elementy aktywizacji osób z grup defaworyzowanych, dzieci i młodzieży, osób starszych, rowerzystów - w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z UE
 
Znak sprawy: RB.271.9.2020

Ogłoszenie nr 529192-N-2020 z dnia 03-04-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540063650-N-2020 z dnia 14-04-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Nowy termin składania ofert: do dnia 24-04-2020 do godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 24-04-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:07Pobrano: 68 // 0.65 MB
pdfSIWZ_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:25Pobrano: 90 // 15.00 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:27Pobrano: 45 // 0.19 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:28Pobrano: 35 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2020-9
Dodano: 2020-04-03 12:19:28Pobrano: 36 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:30Pobrano: 37 // 0.68 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:31Pobrano: 48 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:32Pobrano: 43 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:33Pobrano: 37 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:34Pobrano: 35 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:35Pobrano: 36 // 0.13 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:36Pobrano: 34 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_ Przedmiar_robot_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:37Pobrano: 117 // 0.10 MB
zipZalacznik_12_ Dokumentacja_techniczna_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:48Pobrano: 134 // 9.28 MB
xlsZalacznik_13_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2020-09
Dodano: 2020-04-03 12:19:49Pobrano: 48 // 0.03 MB
pdfZawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Dodano: 2020-04-14 09:05:41Pobrano: 55 // 0.39 MB
pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - z dnia 14.04.2020
Dodano: 2020-04-14 09:06:41Pobrano: 34 // 0.20 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2020-04-24 12:44:57Pobrano: 69 // 0.82 MB
pdfZawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2020-05-14 15:32:08Pobrano: 10 // 0.65 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2020-05-25 10:56:51Pobrano: 3 // 0.35 MB