ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wsparcie szkół w procesie nauczania zdalnego w Gminie Czarny Dunajec

2020-04-02 do 2020-04-16 // Oglądano: 356 // Wstecz
Wsparcie szkół w procesie nauczania zdalnego w Gminie Czarny DunajecWójt Gminy Czarny Dunajec w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa podjął decyzję o maksymalnym wsparciu szkół poprzez zakup sprzętu komputerowego: laptopy oraz tablety, które będą przeznaczone do nauki zdalnej dla uczniów szkół, jak również wspomogą w tym procesie nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

W tym celu zostanie złożony wniosek o przyznanie grantu dla samorządu w kwocie 80000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zebrano od dyrektorów szkół z terenu Gminy Czarny Dunajec szacunkowe zapotrzebowanie. Oprócz środków z grantu, podjęto decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków pochodzących z:

- oszczędności ze środków zabezpieczonych przez szkoły na zakup materiałów rzeczowych
w ilości około 40000,00 zł;

- środków zabezpieczonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50000,00 zł;

- budżetu Gminy Czarny Dunajec w wysokości 30000,00 zł.

Już teraz rodzice/ opiekunowie prawni mogą zwrócić się do dyrektorów szkół
o wypożyczenie sprzętu komputerowego, jeśli jest taka potrzeba. Dyrektorzy szkół otrzymali stosowne upoważnienie, jak również został sporządzony wzór umowy bezpłatnego użyczenia takiego sprzętu.

Wcześniejsza analiza zapotrzebowania, pozwoliła nam realnie ocenić potrzeby
i szanse na pozyskanie środków zewnętrznych. Jeśli przeznaczymy łącznie około 200000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, to w znaczny sposób wzbogaci to bazę dydaktyczną szkół i wspomoże proces dydaktyczny w tym trudnym czasie. Ponadto sprzęt komputerowy zostanie na stałe w danej placówce i będzie wykorzystywany do pracy po powrocie dzieci
do szkół.

Również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu włączył się
w koordynację pomocy w tym zakresie. Osoby, które mają zbędne laptopy, tablety, komputery, mogą je przekazywać do GOPS-u, a stamtąd zostaną przekazane osobom potrzebującym. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerami telefonu:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 18261 35 46

- Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu- 18521 36 80