ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków do projektu Zdalna Szkoła

2020-04-02 do 2020-04-16 // Oglądano: 225 // Wstecz
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy oraz powiaty) do aplikowania o granty w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Na co? Na sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej (przykładowo komputery, laptopy, tablety, oprogramowanie)

Dla kogo? Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin oraz powiatów), które zgłoszą chęć udziału projekcie

Ile? Najmniejszy grant to 35 tysięcy złotych, największy 100 tysięcy. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1915-wysokosc-dofinansowania-w-ramach-programu-zdalna-szkola. Dofinansowanie wynosi 100% czyli zerowy wkład własny gminy lub powiatu.

Kiedy startuje konkurs? Nabór wniosków o grant w trybie ciągłym trwa od 01 kwietnia do 30 września 2020 roku lub do wyczerpania alokacji.

Ile wyniesie alokacja? 186 mln złotych.

I najważniejsze, dlaczego warto? Projekty grantowe realizowane we współpracy z CPPC pozwolą każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego (gminie lub powiatowi) w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

CPPC zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o przyznanie grantu.

Naprawdę warto!