ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych

2020-04-01 do 2020-04-30 // Oglądano: 237 // Wstecz
Mając na uwadze Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 roku (znak pisma: ZPOW-571-32/20) informujemy, że w związku z ograniczeniem przyjmowania stron w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dokonać w następujący sposób:


  1. Przesyłając zgłoszenie listownie na adres siedziby Urzędu Gminy Czarny Dunajec (Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2),
    przy czym zgłoszenie musi wpłynąć do Urzędu w terminie przewidzianym na dokonywanie zgłoszeń, tj. najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku do godziny 15:30.
  2. Doręczając zgłoszenie do Urzędu Gminy Czarny Dunajec w terminie przewidzianym
    na dokonywanie zgłoszeń, tj. najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku do godziny 15:30. (informacja o procedurze bezpiecznego przyjęcia wniosku zostanie udzielona
    na miejscu).
  3. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane także w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:gmina@czarny-dunajec.pl - najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku do godziny 15:30. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Wtakim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone w terminie przewidzianym na dokonywanie zgłoszeń).

 

W razie w pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 18 26135 40 lub 18 26135 38.