ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Dofinansowanie do instalacji OZE

2020-03-25 do 2020-04-11 // Oglądano: 150 // Wstecz
W związku z licznymi pytaniami w zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, piecy biomasowych na dofinansowanie których, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pn. „ekoPodhale – inicjatywa społeczno - samorządowa na rzecz OZE” wraz z czterema Partnerami w tym Partnerem Wiodącym tj. Miastem Zakopane

informujemy:

Obecnie wniosek o dofinansowanie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej oczekując na brakujące środki finansowe, które pozwolą Instytucji Zarządzającej UMWM na skierowanie zaproszenia do podpisania stosownej umowy. Prosimy o cierpliwość. Wszyscy mieszkańcy którzy zgłaszali chęć przystąpienia do projektu w stosownych ankietach, zostali ujęci we wniosku o dofinansowanie, natomiast dla nowych zainteresowanych w sytuacji otrzymania dofinansowania zostanie utworzona lista rezerwowa.

W sytuacji braku dofinansowanie Gmina podejmie stosowne działania mające na celu pomoc mieszkańcom w powyższym zakresie.

Jednocześnie z racji pojawiania się na terenie gminy firm oferujących podobne instalacje przestrzegamy przed nieuczciwymi praktykami i uważnym zapoznaniu się z treścią umów przed ich podpisaniem.

Co powinno wzbudzić Państwa niepokój ;

1)Pobieranie zaliczek na rzecz wykonania instalacji fotowoltaicznej – instalacje fotowoltaiczne nie są produktem „wyłącznie pod jednego klienta”, w związku z powyższym pobieranie zaliczek od mieszkańca może świadczyć o braku płynności finansowej firmy celem zapewnienia zamawianego towaru

2)Wysokie kary umowne z tytułu rezygnacji – nieuczciwa praktyka firm, które chcą pozbawić klienta możliwości negocjacji cen lub dokonania instalacji u innych wykonawców.

3)Oferowanie zawyżonych cen za produkty starszej generacji – prosimy o dokładne zapoznanie się z oferowanym produktem i ceną rynkową oferowaną u innych dostawców.

To tylko kilka najczęściej zgłaszanych problemów.

Najważniejsza zasada to zachowanie spokoju, uważne zapoznanie się z treścią umowy oraz nie podejmowanie pochopnych decyzji w sytuacji trwałych inwestycji.