ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

2020-03-26 do 2020-04-18 // Oglądano: 197 // Wstecz

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających ze schronienia w placówkach dla osób bezdomnych oraz ich pracowników wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. Personel placówki powinien zostać zobligowany do zapoznania się i stosowania podstawnych zasad dotyczących zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/. Palcówka ma obowiązek informowania osób korzystających ze schronienia w placówce o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

Podmioty prowadzące placówki udzielające schronienia obowiązane są:

-wdrożyć szczególne zasady higieny osobistej oraz powierzchni, sprzętu i wyposażenia placówki,

-monitorować i ograniczyć do minimum ruch osobowy w obrębie placówki;

-monitorować stan zdrowia personelu oraz osób korzystających ze schronienia w placówce;

-bezwzględnie nie dopuszczać przychodzenia do pracy pracownikom wykazującym objawy przeziębienia lub grypy;

-ograniczyć do minimum kadry obecnej w placówce poprzez np. ograniczenie godzin pracy bądź umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym;

-w sposób szczególny organizować życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych;

-przygotować pomieszczenia izolacyjne dla osób podejrzanych o zakażenie.

-umożliwić całodobową działalność noclegowni w celu ograniczenia ruchu osobowego w placówce oraz przymusu przebywania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

-W razie potrzeby dostarczenia żywności powiadomić lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa. Niezwykle istotne jest również stosowanie właściwego postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz pozostawanie w stałym kontakcie z lokalnymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Jednocześnie apelujemy o wzajemną pomoc oraz wymianę informacji pomiędzy podmiotami udzielającymi wsparcia, zwłaszcza w przypadku problemów kadrowych, zaopatrzeniowych oraz współpracę z organizacjami dystrybuującymi żywność.