ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

2020-03-26 do 2020-04-18 // Oglądano: 119 // Wstecz

W sytuacji wystąpienia u osoby bezdomnej podejrzenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 :

1) w przypadku, gdy osoba ta przebywa w placówce udzielającej schronienia osobom bezdomnym(schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni) – należy:

-powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800190590.

-bezzwłocznie odizolować osobę z objawami w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu izolacyjnym

a następnie

-w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego

lub

-w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.

2) w przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące (np. straż miejska, policja) lub osoby postronne powinny:

-powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię NFZ: 800190590;

-zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację lub szpital.

-a w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu.