ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Młodzież Zapobiega Pożarom - etap gminny

2020-03-12 do 2020-03-26 // Oglądano: 219 // Wstecz
Młodzież Zapobiega Pożarom - etap gminny“Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym co roku udział biorą uczniowie szkół z gminy Czarny
Dunajec
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Tegoroczny gminny etap konkursu odbył się w Szkole Podstawowej im. Brata
Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem w środę 11 marca 2020 r. Uczestnicy turnieju przystąpili do testu pisemnego podzieleni na 3 grupy
wiekowe. Oceniony został przez komisję w składzie Ewa Vermessy-Gruber – dyrektor Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, Danuta Skorupa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Podczerwonem, dh Jan Styrczula – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP i dh Karol Krzysiak – komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP. Zwycięzcami w  poszczególnych grupach zostali: W grupie I Pierwsze  miejsce Kamil Wątor – SP Podczerwone. Drugie miejsce zajęła Nicola Kula – SP Stare Bystre nr 2, a trzecie Rafał Duraj – SP Podczerwone. W grupie II Pierwsze  miejsce Martyna Habas – SP Pieniążkowice. Drugie miejsce zajął  Maksymilian Czerwień – SP Piekielnik, a trzecie Klaudia Stopka – SP Stare Bystre nr 2.
W grupie III Pierwsze  miejsce Justyna Podczerwińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, a drugie
miejsce Rafał Jarończyk – Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Wójt Gminy Marcin Ratułowski składa serdeczne podziękowania dla sponsorów: Zarząd Gminny ZOSP RP, Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu, Stanisław Tyrała – Termy Chochołowskie za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.

fot. Piotr Duraj