ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gminny Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

2011-04-01 do 2011-04-08 // Oglądano: 2904 // Wstecz
Gminny Punkt ds. Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie (przemoc domowa) – umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia. Narusza ona prawą lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty, osoba przysposobiona, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
• przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, parzenie, bicie przedmiotami.
• przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi.
• przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości.

Wszyscy oni wymagają kompleksowej pomocy osób trzecich..
Wychodząc naprzeciw walce z tym zjawiskiem w Gminie Czarny Dunajec  stworzono Gminny Zespół d/s przemocy w rodzinie oparty na pracy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Przy ścisłej współpracy z różnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powołany Zespół ma  pomóc wyeliminować problem przemocy w naszych domach.
Każdy uwikłany w zjawisko przemocy może uzyskać kompleksową pomoc zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Punktu Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy, który swoją działalność przy naszym Ośrodku rozpoczął od 2010 roku. Można tam uzyskać poradę psychologa. Punkt  działa w budynku, gdzie mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Obie te jednostki, jeżeli nie załatwią sprawy u siebie, skierują ją do Zespołu Interdyscyplinarnego .
Aby zminimalizować lub wyeliminować zjawisko przemocy w naszej Gminie, jeśli jesteś świadkiem przemocy w twoim otoczeniu , często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci powiadom Nas lub Komisariat Policji. Zdając sobie sprawę, jak odbierana jest w naszym środowisku lokalnym sprawa dzielenia się problemem przemocy w szerszym środowisku informujemy , że wszelkie instytucje powołane do pomocy w rozwiązywaniu tego problemu obowiązuje tajemnica i każda osoba zaangażowana w ich działalność na pewno przestrzega tajemnicy zawodowej.

Punkt jest czynny we wtorki i czwartki  od godz. 10.00 do 12.00 i 14.00 do 16.00