ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY W BUDYNKU REMIZY OSP W DZIALE

2004-09-07 do 2004-09-07 // Oglądano: 2262 // Wstecz
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SANITARIATY W BUDYNKU REMIZY OSP W DZIALE
 2004.09.07
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a: Wykonanie adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w budynku Remizy OSP w Dziale
Pożądany termin wykonania robót 2004.11.31
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  23-IX-2004 (czwartek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  23-IX-2004 (czwartek) o godz. 12oo 
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 18
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł