ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2020/2021

2020-02-21 do 2020-03-28 // Oglądano: 417 // Wstecz
Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2020/2021SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNYM DUNAJCU OGŁASZA NABÓR DO I i IV KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Klasy sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zrekrutowania co najmniej 20-u dzieci w danym oddziale.

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu ogłasza nabór dla młodych piłkarzy/piłkarek

 

·rocznik 2013, 2014 (klasa 1 sportowa)

  • rocznik 2010 (klasa 4 sportowa).

I.Informacje ogólne:

  • W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie klas sportowych o profilu piłka nożna dla uczniów kończących klasę 0 i III szkoły podstawowej, realizujące 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 6 godzin ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.
  • Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
  • Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie we współpracy z klubami młodzieżowymi działającymi na terenie Gminy Czarny Dunajec.
  • Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście.

·Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej będą wyniki testów sprawnościowych dla osób które złożyły wymagane dokumenty.

II. Harmonogram rekrutacji:

Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który złoży:

  • wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
  • zaliczy Test Sprawności Fizycznej.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji –można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu18 26573 23

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klas sportowych I i IV

w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I i IV sportowej

28 lutego

27 marca (do godz. 16.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

31 marca

4 kwietnia

Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

6 kwietnia (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

7 kwietnia (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7 kwietnia

10 kwietnia (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

14 kwietnia

(godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 14 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

14 maja

(godz. 13.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

14 maja

19 maja (do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

21 maja

23 maja

Próba sprawności fizycznej

25 maja (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

26 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych iniezakwalifikowanych.

26 maja (od godz. 15.00)

28 maja (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

29 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.


 

 


docxRegulamin naboru
Dodano: 2020-02-21 15:29:09Pobrano: 37 // 0.02 MB
docWniosek
Dodano: 2020-02-21 15:29:33Pobrano: 35 // 0.02 MB
docZgody rodziców
Dodano: 2020-02-21 15:29:33Pobrano: 32 // 0.03 MB