ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

OSP Ratułów Dolny - Budowa strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowości Ratułów w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE

2020-02-20 do 2020-03-09 // Oglądano: 631 // Wstecz
                                                              

Operacja dofinansowana w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Budowa strefy rekreacyjnej przy budynku OSP w miejscowości Ratułów w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE
 
Znak sprawy: RB.271.3.2020

Ogłoszenie nr 514652-N-2020 z dnia 20-02-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 09-03-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 09-03-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)


pdfOgloszenie_BZP_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:16Pobrano: 70 // 0.66 MB
pdfSIWZ_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:18Pobrano: 126 // 1.05 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:19Pobrano: 56 // 0.13 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:20Pobrano: 45 // 0.05 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:20Pobrano: 37 // 0.05 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:22Pobrano: 58 // 0.72 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:22Pobrano: 49 // 0.05 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:23Pobrano: 37 // 0.05 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:24Pobrano: 39 // 0.04 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:24Pobrano: 35 // 0.04 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:25Pobrano: 44 // 0.05 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:26Pobrano: 36 // 0.05 MB
pdfZalacznik_11_ Przedmiar_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:27Pobrano: 140 // 0.15 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_projektowa_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:33Pobrano: 169 // 11.33 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:33Pobrano: 56 // 0.25 MB
xlsZalacznik_14_Harmonogram_rzeczowo_finansowy_2020-03
Dodano: 2020-02-20 10:41:34Pobrano: 54 // 0.04 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 25.02.2020
Dodano: 2020-02-25 08:10:13Pobrano: 73 // 0.40 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 02.03.2020
Dodano: 2020-03-02 15:39:46Pobrano: 63 // 0.44 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2020-03-09 13:05:27Pobrano: 92 // 0.62 MB
pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodano: 2020-03-19 09:05:00Pobrano: 42 // 0.59 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2020-03-27 10:08:05Pobrano: 31 // 0.44 MB