ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ratułów - Modernizacja drogi rolniczej "Zieleniokowa"

2011-03-25 do 2011-04-11 // Oglądano: 2137 // Wstecz

Przetarg na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Modernizacja drogi rolniczej "Zieleniokowa" o nr ewid. 11001/2 w miejscowości Ratułów

Znak sprawy: RB.271.11

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 11/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 96175 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25/03/2011

Termin składania ofert: do 11/04/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 11/04/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-04-12 14:45:01Pobrano: 802 // 0.15 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-04-28 10:56:00Pobrano: 755 // 0.13 MB