ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy - Czarny Dunajec

2011-03-25 do 2011-04-15 // Oglądano: 2409 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r / oraz Uchwał Rady Gminy  Czarny Dunajec Nr V / 48 / 2011, Nr V / 49 / 2011, Nr V / 50 / 2011 i Nr V / 51 / 2011 z dnia 22 marca 2011 r podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu  i dzierżawy .

- Oznaczenie  nieruchomości        -        dz. ew.3426    zabudowana           

 -  Położenie                                    -        Czarny Dunajec ul. Kamieniec Górny 7 a 

 -  Powierzchnia                              -         część budynku o pow. 28  m²

 -  Przeznaczenie nieruchomości    -          MU2 -  tereny zabudowy mieszkalnej i usług publicznych        

   w planie zagospodarowania                               

   przestrzennego Gminy Czarny                                            

   Dunajec                                                            

 -  Informacja o nieruchomości       -        kontynuacja najmu – Korczak Maria

                                                                 zam. 34-470 Czarny Dunajec ul.Kam. Dolny 9

 - Warunki  umowy                          -        czynsz roczny  125,34 zł  brutto

 

 - Oznaczenie  nieruchomości        -        dz. ew.400/16, 400/25 i 742/1     

 -  Położenie                                    -        Czarny Dunajec ul. Kolejowa        

 -  Powierzchnia                             -         pow. 0.2433 ha

 -  Przeznaczenie nieruchomości    -          MU2– tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

   w planie zagospodarowania                   KG – tereny dróg i ulic .

    przestrzennego Gminy Czarny  -                                         

    Dunajec                                                           

 -  Informacja o nieruchomości       -        kontynuacja dzierżawy –  Firma „KANTOR”

                                                                 CZ.H.M.B. KANTOR i K. JASIŃSKA

                                                                 ul. Kolejowa 30 A  34-470 Czarny Dunajec

 - Warunki  umowy                          -       czynsz miesięczny  954,40 zł brutto

 

 

- Oznaczenie  nieruchomości        -        dz. ew.3399/79                       

 -  Położenie                                    -        Czarny Dunajec ul. Parkowa              

 -  Powierzchnia                              -         0.0030 ha

 -  Przeznaczenie nieruchomości    -          MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

   w planie zagospodarowania                  

    przestrzennego Gminy Czarny                                  

    Dunajec                                                            

 -  Informacja o nieruchomości       -        kontynuacja dzierżawy-Wspólnota Mieszkaniowa

                                                                 Domu przy ul. Parkowa 1 w Czarnym Dunajcu

 - Warunki  umowy                          -       czynsz miesięczny 39,63 zł brutto                     

 

 - Oznaczenie  nieruchomości        -        cz. dz.ew. 1696

 -  Położenie                                    -        Czarny Dunajec ul. Nadwodna             

 -  Powierzchnia                              -         0.5000 ha

 -  Przeznaczenie nieruchomości    -          RW – tereny wód otwartych, dolin, potoków

   w planie zagospodarowania                             i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych

   przestrzennego Gminy Czarny                                            

   Dunajec                                                           

 -  Informacja o nieruchomości       -        kontynuacja dzierżawy – Prace Ziemne Maszynami

                                                                 Budowlanymi Andrzej KIERNIA  Ratułów  208

 - Warunki  umowy                          -       czynsz miesięczny  272,22 zł brutto

                    


 

 

Czarny Dunajec 2011-03-28