ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec

2020-01-23 do 2020-01-31 // Oglądano: 409 // Wstecz
I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Czarny DunajecDzień 22 stycznia 2020r. jest historycznym dniem, w którym odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec. Zgodnie ze statutem poprowadziła je najstarsza wiekiem radna: Justyna Lenart.

Należy zaznaczyć, że wypełniła swoją rolę doskonale i poprowadziła obrady z ogromnym profesjonalizmem. Młodzi radni oraz zaproszeni goście zostali uroczyście powitani przez Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Dunajec Pana Tadeusza Czepiela, Wójta Gminy Czarny Dunajec Pana Marcina Ratułowskiego oraz Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu Panią Iwonę Wontorczyk.

Najpierw Przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze, a później Wójt Gminy Czarny Dunajec wręczył listy gratulacyjne nowo wybranym radnym. Pierwszymi radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec zostali: Karolina Sobula, Jakub Fryźlewicz, Martyna Łosiniecka, Sebastian Bzdyk, Jan Domagała, Małgorzata Styrczula, Zuzanna Mateja, Julia Dzielska, Katarzyna Buroń, Ewelina Federak, Kacper Hauke, Klaudia Król, Jakub Żegleń, Karolina Krzysiak, Marta Domalik, Jakub Łowisz, Krzysztof Galica, Klaudia Stopka, Agnieszka Maczałaba, Justyna Lenart, Damian Miśkowiec.

Radni złożyli uroczyste ślubowanie, zgodnie z treścią roty określonej w statucie: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Gminy sprawować rzetelnie i uczciwie. Pracować dla dobra i pomyślności młodzieży i gminy Czarny Dunajec, działać zawsze zgodnie z prawem oraz nie szczędzić sił dla wykonywania powierzonych mi zadań”. Część młodych radnych zakończyła ślubowanie słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wiele emocji wzbudziło przeprowadzenie tajnych wyborów do Prezydium. Spośród trzech kandydatów zgłoszonych na funkcję Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy, najwięcej głosów uzyskała Justyna Lenart – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krakowie z/s w Czarnym Dunajcu, która po wyborze przejęła na dobre prowadzenie obrad. Do pełnienia roli Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy kandydowało również
3 radnych. Największą ilość głosów uzyskał Jakub Żegleń ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie. Na Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy została wybrana Agnieszka Maczałaba – również uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Czarnym Dunajcu. Nadprawidłowym przebiegiem głosowania czuwała powołana do tego celu 3-osobowa Komisja Skrutacyjna.

W I sesji uczestniczyli również: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec- Pani Małgorzata Kulawiak, wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec Pan Bartłomiej Bukowski oraz dyrektorzy i opiekunowie młodzieżowych radnych. Dzięki wsparciu Centrum Kultury i Promocji młodzi radni otrzymali pamiątkowe materiały promocyjne.

Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Gminy została powołana Uchwałą Nr XI/121/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019 roku. Rada ma charakter konsultacyjny, będzie działać w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. Samorządowcy byli pod ogromnym wrażeniem postaw młodzieży, profesjonalizmu, chęci działania oraz otwartości, co z pewnością przełoży się na aktywną działalność młodzieżowej rady.

Życzymy nowym radnym wielu sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz młodzieży oraz satysfakcji z pełnienia tak istotnej funkcji.