ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 18 marca 2011 r. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu"

2011-03-23 do 2011-04-06 // Oglądano: 2182 // Wstecz
w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu"

Na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie,  art.11, art.13, art.14, art.15, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/27/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 26 stycznia 2011r. oraz Uchwały Nr XLII/424/2010  Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych na terenie gminy Czarny Dunajec w konkursie nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2011r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą : „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", która na posiedzeniu w dniu 18.03 2011 r. dokonała oceny ofert instytucji pozarządowych działających na terenie gminy Czarny Dunajec  oraz zgodnie z art.15 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dla wykonywania zadań publicznych:

związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2011r. w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu"

 
1.       UKS CHOCHOŁÓW - 9000,00 zł
2.       TS PODHALAŃSKI - 6000,00 zł
3.       UKS RATUŁÓW - 3000,00 zł
4.       LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE - 12000,00 zł
5.       UKS „KROKUS" CICHE - 9000,00 zł
6.       UKS „CZERWONE WIERCHY" - 2000,00 zł
7.       GKS „CZARNI" - 54000,00 zł
8.       UKS „KROKUS" PODCZERWONE - 4500,00 zł
9.       UKS „CICHE" - 6500,00 zł
10.  UKS „ZOGRODY" - 5000,00 zł
11.  UKS „SOŁTYSIANIE" - 9000,00 zł
12.  PZW KOŁO NR 27 CZARNY DUNAJEC - 3000,00 zł
13.  LKS „KORONA" PIEKIELNIK - 17000,00 zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 140.000 zł.

§ 2.

Informacja o sposobie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2011 roku

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie, na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury  i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.