ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Obsługa geodezyjna Gminy Czarny Dunajec w roku 2020

2020-01-09 do 2020-01-20 // Oglądano: 308 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2020
 
Znak sprawy: RB.271.1.2020

Ogłoszenie nr 501365-N-2020 z dnia  09-01-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 20-01-2020 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 20-01-2020 o godz. 12.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:44:57Pobrano: 35 // 0.63 MB
pdfSIWZ_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:08Pobrano: 38 // 13.59 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:09Pobrano: 30 // 0.20 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:09Pobrano: 31 // 0.12 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:10Pobrano: 28 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:11Pobrano: 31 // 0.55 MB
docZalacznik_05_Wykaz-uslug_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:12Pobrano: 29 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:13Pobrano: 27 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:13Pobrano: 24 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:14Pobrano: 29 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:15Pobrano: 22 // 0.12 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:16Pobrano: 26 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Opis_przedmiotu_zamowienia_2020-01
Dodano: 2020-01-09 10:45:17Pobrano: 37 // 0.40 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2020-01-20 12:36:48Pobrano: 39 // 0.45 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2020-01-24 14:01:23Pobrano: 35 // 0.54 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2020-01-30 08:45:58Pobrano: 14 // 0.33 MB