ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunaje na lata 2020-2022

2020-01-07 do 2020-01-21 // Oglądano: 121 // Wstecz

Na podstawie ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 oraz poz. 1571),

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2022.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.orgw nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2020 r. (decyduje data wpływu). Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2022 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro).

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2020 r.


pdfProjekt program rozwoju sportu - uchwała
Dodano: 2020-01-08 10:31:43Pobrano: 36 // 0.10 MB
docformularz-do-konsultacji 2020
Dodano: 2020-01-10 08:47:38Pobrano: 20 // 0.03 MB