ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ODNOWIONY POMNIK PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W ODROWĄŻU

2020-01-03 do 2020-01-24 // Oglądano: 351 // Wstecz
ODNOWIONY POMNIK PAMIĘCI OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W ODROWĄŻUW listopadzie 2019 r. zakończono prace konserwatorskie przy kamiennym Pomniku Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w miejscowości Odrowąż.

Pomnik został wykonany po 1945 r. i stanowi założenie grobu wojennego na rzucie prostokąta poziomego. Pomnik stanowi formę małej architektury słupowej i wpisuje się formą w symboliczną „Latarnie umarłych”.

Pomnik niekonserwowany od czasu powstania wymagał konserwacji technicznej i estetycznej. Podstawa z lastriku była silnie spękana. Cokół z wapienia bitego również był silnie spękany. Widoczna była zaawansowana dezintegracja materiału. Spoinowanie ciosów także uległo spękaniu. Elementy piaskowcowe wykazywały powierzchowną dezintegracje. Również na elementach marmurowych widoczna była powierzchowna dezintegracja kamienia. Pomnik pokryty był czarną patyną.

W ramach przeprowadzonych prac usunięto i zahamowano procesy niszczące i degradujące zabytkowy obiekt. Wykonane prace konserwatorskie przywróciły utracone cechy techniczne i wartości estetyczne – obiekt odzyskał swój dawny blask. Wykonano rekonstrukcję zniszczonych elementów lastrikowych i zastąpiono je naturalnym piaskowcem. Odpowiednia matowa obróbka kamienia, z zachowaniem faktury kamieniarskiej nie zmieniła charakterystyki obiektu, a wręcz przeciwnie dodała szlachetnego charakteru. Zabytkowy pomnik wraz z wyposażeniem i oryginalnym ogrodzeniem poddane zostały kompleksowym pracom konserwatorskim. Z uwagi na fakt, iż obiekt ten pełni istotne funkcje reprezentacyjne, tj. pomnikowe, konieczne było utrwalenie i zabezpieczenie zabytkowej substancji przy użyciu trwałych materiałów.

Wykonaniem prac konserwatorskich oraz dokumentacji powykonawczej zajmowała się Firma Zbigniew Strzelczyk Konserwacja Zabytków z siedzibą w Wielkiej Wsi.

Prace konserwatorskie zostały dofinansowane w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 9000,00 zł. Pozostała kwota 10700,00 zł stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec. Całkowity koszt zadnia wniósł19 700,00 zł.

Zdjęcia: Zbigniew Strzelczyk i Monika Zwijacz