ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ODROWĄŻU I PODSZKLU

2004-09-13 do 2004-09-13 // Oglądano: 2199 // Wstecz
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ODROWĄŻU I PODSZKLU
 2004.09.13
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y
n a: dowóz uczniów do szkół podstawowych w Odrowążu i Podszklu
w roku szkolnym 2004/2005
Pożądany termin wykonywania usług 2005.06.30
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-IX-29 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali widowiskowej GOK w Czarnym Dunajcu
dnia  2004-IX-29 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 18
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 10 zł