ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2011-03-17 do 2011-03-28 // Oglądano: 2464 // Wstecz

Przetarg na usługi projektowa

nazwa zamówienia:

Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

Znak sprawy: RB.271.10

Numer ogłoszenia u Zamawiającego: Przetarg nr 10/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 86785 - 2011

Data umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17/03/2011

Termin składania ofert: do 28/03/2011 do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 28/03/2011 godz. 12.00 (Sala Narad, II piętro)

pdfZawiadomienie_o_wyborze_oferty
Dodano: 2011-04-18 14:22:13Pobrano: 856 // 0.16 MB
pdfInformacja_o_zawarciu_umowy
Dodano: 2011-05-04 08:20:36Pobrano: 707 // 0.13 MB