ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o planowanych naborach w II półroczu 2019 r. i możliwości składania wniosków

2019-11-14 do 2019-11-28 // Oglądano: 229 // Wstecz


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacja o PLANOWANYCH naborach wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż lgd w II półroczu 2019 r.

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o planowanych naborach w II półroczu 2019 r. i możliwości składania wniosków, w zakresie:

I.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. PREMIA NA START - wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych.

→ pula środków w naborze

- dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa /w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje/ - pula 320000,00 zł

- dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych, w tym przedsiębiorstw wprowadzających innowacje – pula 160000,00 zł

II.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych

→ pula środków w naborze:

- dla operacji realizujących wskaźnik: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (w tym wprowadzającego innowacje) - pula minimum gwarantowana 705551,00 zł


Wnioski w ww zakresach będzie można składać w terminie od 29.11.2019 do 13.12.2019, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl

(→ zakładka Nabory 2019)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania:
SZAFLARY, ul. ORKANA 37 C,
tel. 18 20 11 543,

kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00,

e-mail.: info@podhalanska.pl

zapraszamy TAKŻE na bezpłatne szkolenie przed naborami
w dniu 18.11.2019. szczegóły na
www.podhalanska.pl