ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 222/2019 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec

2019-11-07 do 2019-11-21 // Oglądano: 188 // Wstecz

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz § 6 ust. 4 statutu Młodzieżowej Rady Gminy, stanowiącego załącznik do uchwałynr XI/121/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec I kadencji, na dzień 17 grudnia 2019r. (wtorek) od godz. 8:30 do godz. 14:30.

 

§ 2

 

Ustala się następujący kalendarz wyborczy dotyczący wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec:

 

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

Podmiot odpowiedzialny

20 listopada 2019r.

Powołanie szkolnych Komisji Wyborczych

Dyrektor Szkoły

Samorząd Uczniowski

25 listopada 2019r.

Rozpoczęcie kampanii (podanie do wiadomości wyborców informacji: o dniu i zasadach wyborów, w tym: godziny i miejsca zgłaszania kandydatów)

Wójt Gminy Czarny Dunajec

6 grudnia 2019r.

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy

Szkolna Komisja Wyborcza

10 grudnia 2019r.

Przygotowanie druków kart do głosowania

Szkolna Komisja Wyborcza

17 grudnia 2019r.
(godz. 8:30-14:30)

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

Szkolna Komisja Wyborcza

Dyrektor Szkoły

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w szkołach stanowiących Okręgi Wyborcze.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek oświatowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.