ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Odbiór odpadów i zagospodarowanie komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2020

2019-10-31 do 2019-12-03 // Oglądano: 1014 // Wstecz
Przetarg nieograniczony na usługi

nazwa zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
 
Znak sprawy: RB.271.29.2019

Ogłoszenie zostało przesłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.10.2019 r.

Termin składania ofert do dnia 03.12.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 03.12.2019 o godz. 14.00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

Uwagi:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu narzędzi:  miniPortal UZP, skrzynka ePUAP

Identyfikator postępowania:

cbc062ac-0cfa-4dab-8e70-5ba8084e293e

Klucz publiczny do pobrania pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=cbc062ac-0cfa-4dab-8e70-5ba8084e293epdfOgloszenie_o_zamowieniu_w_DzUUE
Dodano: 2019-10-31 09:53:17Pobrano: 92 // 0.12 MB
pdfSIWZ_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:30Pobrano: 127 // 17.83 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:31Pobrano: 81 // 0.20 MB
zipZalacznik_02_JEDZ_(ESPD)_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:32Pobrano: 72 // 0.08 MB
pdfZalacznik_03_Wzor_umowy_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:33Pobrano: 200 // 0.70 MB
docZalacznik_04_Wykaz-uslug_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:34Pobrano: 63 // 0.12 MB
docZalacznik_05_Wykaz_narzędzi_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:35Pobrano: 57 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:35Pobrano: 56 // 0.12 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:36Pobrano: 51 // 0.13 MB
docZalacznik_08_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:37Pobrano: 56 // 0.13 MB
pdfZalacznik_09_Opis_przedmiotu_zamowienia_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:38Pobrano: 120 // 0.70 MB
docZalacznik_10_Numer_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:39Pobrano: 63 // 0.12 MB
zipZalacznik_11_Klucz_publiczny_2019-29
Dodano: 2019-10-31 09:53:39Pobrano: 61 // 0.00 MB
pdfOdpowiedzi na zapytania - z dnia 13.11.2019
Dodano: 2019-11-13 12:55:59Pobrano: 101 // 2.12 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-12-03 15:01:54Pobrano: 130 // 0.41 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2019-12-13 12:52:57Pobrano: 75 // 0.63 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2019-12-19 14:37:33Pobrano: 64 // 0.33 MB