ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

ODNOWIONY KRZYŻ NA STARYM CMENTARZU W CHOCHOŁOWIE

2019-10-30 do 2019-11-15 // Oglądano: 431 // Wstecz
ODNOWIONY KRZYŻ NA STARYM CMENTARZU W CHOCHOŁOWIEW październiku br. zakończono prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce słupowej pw. Męki Pańskiej w miejscowości Chochołów.

Kapliczka została wykonana w 1862 r. i zlokalizowana jest na starym cmentarzu w Chochołowie. Kapliczka jest domniemaną mogiłą Powstańców Chochołowskich i przedstawia kamienny krzyż wraz z rzeźbą Jezusa Ukrzyżowanego, posadowiony na cokole z rzeźbioną postacią Matki Boskiej Bolesnej.

W najgorszym stanie znajdował się postument kamiennego krzyża, wykazujący osłabienie warstw powierzchniowych, niezbyt głębokie liczne pęknięcia wzdłużne, skośne i poprzeczne. Pod odspojoną warstwą kamienia, widoczna była niezbyt głęboka dezintegracja granularna. Płyta fundamentowa i baza rzeźby porośnięta była mikroflorą, głównie mchami i porostami. Na wszystkich elementach widoczne były wżery i lokalne odspojenia warstwy w postaci nieregularnych liszajów.

Wykonana została konserwacja techniczna z zabezpieczeniem substancji zabytkowej przed warunkami atmosferycznymi. W trakcie zabiegów konserwacyjnych oczyszczono obiekt z licznych nawarstwień luźnych oraz zespolonych z podłożem kamiennym i odsłonięto pierwotną powierzchnię kamienia. Pierwotna kompozycja figury nie uległa zmianie. Zabiegi miały na celu przywrócenie walorów estetycznych obiektu, który po konserwacji odzyskał swoją pierwotną formę i blask.

Wykonaniem prac konserwatorskich oraz dokumentacji powykonawczej zajmowała się Pani Regina Mrowca-Kenar - Dyplomowany Konserwator Dzieł Sztuki.

Prace konserwatorskie zostały dofinansowane w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2019” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w kwocie 10945,20 zł. Pozostała kwota 7296,80 zł stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec. Całkowity koszt zadnia wniósł18242,00 zł.
Zdjęcia: Monika Zwijacz