ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec

2019-10-25 do 2019-12-31 // Oglądano: 491 // Wstecz
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w październiku br. Firma Archeologiczna „ARKADIA” Oleszek Katarzyna z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęła Aktualizację istniejącej Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec.

Aktualizacja obecnie obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków ma na celu usunięcie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów zabytkowych, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących, bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych, czy też historycznych. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2020-2023.

Prace nad aktualizacją będą trwały do grudnia 2019 r. Pracownicy Firmy posiadają stosowne Upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych.

Proszę o przyjazne potraktowanie pracowników Firmy, a także umożliwienie im sfotografowania tych obiektów, celem sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów zabytkowych.

Przypominam, że Wójt Gminy prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcam do zapoznania się z przepisami ustawy.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska w pokoju nr 37 lub pod numerem telefonu: (18) 26-135-37.