ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
Adobe Flash - Install
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2019-10-02 do 2019-10-16 // Oglądano: 159 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2018r poz.2204 / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości i jej powierzchnia.

1. Część działek nrnr 1559/69,3698/2 i 3609 o łącznej powierzchni 240mkw – PsVI, dr.

Położenie

Obr. Wróblówka Gm. Czarny Dunajec

Księga wieczysta

NS1T/00163564/5

Opis nieruchomości

Wjazd na posesję nr 62a we Wróblówce

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Utwardzony przejazd i trawnik przydomowy

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec

MU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

Czynsz roczny, waloryzowany raz w roku o wskaźnik inflacji, ustalony o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni.

Wysokość czynszu

1. 412 zł + 23% VAT rocznie

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy

Umowa na 3 lata

Czarny Dunajec dnia 01.10.2019r.

Wójt Gminy

Marcin Ratułowski